maandag 14 september 2015

Oostvaardersplassen

Het jong wil op verkenning uit.
De Oostvaardersplassen zijn bij veel mensen bekend en de natuurfilm "De Nieuwe Wildernis" van regisseur Ruben Smit heeft daar zeker aan bijgedragen. De film geeft een prachtig beeld van de dieren- en plantenwereld  in dit unieke natuurgebied.
Grote en kleine dieren in alle harmonie samen.
De Oostvaardersplassen zijn te vinden tussen Lelystad en Almere. Het gebied is 5600 ha  groot en drooggevallen in 1968 en het was de bedoeling om het geschikt te maken voor industrie en kassenbouw. Later bleek dat er aan industrie in die omgeving geen behoefte was en de plannen gingen dan ook niet door.
Dichterbij kon ik niet komen.
De natuur kon zijn gang gaan en al gauw werd het gebied bevolkt door vogels zoals de grauwe gans, in het begin waren het er ongeveer 33.00  en later kwamen er o.a. de lepelaar en het baardmannetje bij. Zij konden en kunnen daar nog steeds prima leven tussen het riet, lisdodden en de wilgen.
Tussen Lelystad en Almere .
Het gebied heeft een nat gedeelte (ca.  3600ha) en een droog gedeelte (ca. 2000 ha). Het natte moerasgedeelte is een overwintergebied voor  verschillende vogelsoorten en het droge gedeelte wordt bevolkt door 'grote grazers".
Dit was een verrassing, een vos.
Ik had hem niet waargenomen door mijn lens.
Op dit moment zijn er het gebied ongeveer 30 soorten vogels, waaronder de zeldzame kleine zilverreiger en de roerdomp, ook zijn er de zeearend en de zwarte ooievaar waargenomen.
Visrijk zijn de Oostvaardersplassen niet, er zijn maar 15 soorten waargenomen.
Soms denk je dat je echt in de wildernis bent,
de bomen zijn helemaal kaal gevreten.
De "grote grazers" zijn voor het eerst in 1980 uitgezet en in 1992 zijn er nog 40 edelherten bij geplaatst. De status "wild" krijgt een gebied dat groter is dan 5000 ha dat betekent dat er geen eigenaar is, dus geen "gehouden dieren". 
De Flora- en faunawet is hier van toepassing. Deze wet stelt dat een dier dat in het wild leeft, recht heeft op de nodige zorg.
Ook de ganzen doen het goed.
De kuddes zijn enorm gegroeid, de cijfers uit 2011 geven aan dat er op dat moment 3300 edelherten, 1150 konikpaarden, 360 heckrunderen en 100 reeën er hun thuis hebben.
Niets anders te doen op dit moment.
Het is zeker de moeite waard om de Oostvaardersplassen te bezoeken en genieten van de natuur met z'n vele soorten vogels, de grote grazers en de rust. Je kunt er wandelen, fietsen of het bezoekerscentrum bezoeken.  

De film "De Nieuwe Wildernis" heeft voor veel publiciteit gezorgd en zelfs
's morgens vroeg ben je niet meer de enige bezoeker in dit bijzonder stuk "natuur".  Voor informatie kijk HIER.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...