Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit maart, 2013 weergeven

Louis Comfort Tiffany

Louis Comfort Tiffany was een Amerikaanse schilder, ontwerper en glaskunstenaar, geboren in 1848 in New York. Iedereen is zijn naam wel eens tegen gekomen, hij is vooral bekend om zijn lampen en gebrandschilderde ramen.

Louis C. Tiffany was de oudste zoon van Charles Louis Tiffany, eigenaar en oprichter van de bekende zilversmederij en juweliersbedrijf Tiffany & Co.
De artistieke kring waar de familie in  verkeerde en het talent van Louis Comfort Tiffany bracht hem tot groot kunstenaarschap en hij was toonaangevend tijdens de Art Nouveau. In zijn jeugd werd hij sterk beïnvloed door de edelsmid, kunstkenner en ontwerper Edward C, Moore (1827-1891). Moore had een grote collectie oosterse glaskunst en hij raadde de jonge Tiffany aan om zich daarop te oriënteren en te laten inspireren.
Louis ging naar na zijn schooltijd naar de Militaire Academie maar koos toch niet voor een loopbaan bij het leger, hij ging schilderlessen nemen bij Georges Innes (1825-1894), die vooral bekend is van …

Favrileglas

Er zijn zeker al 5000 jaar verlopen sinds de uitvinding van het glas. Er zijn door de eeuwen heen steeds nieuwe mogelijkheden en verfijningen ontdekt voor het maken van glazen voorwerpen en er is voortgeborduurd op oude glastechnieken. Er kwam regelmatig een nieuwe ontwikkeling op gang door het vinden en de bestudering van het oude glas.
Bij verschillende opgravingen vond men oud Romeins glas met een mooie maar niet bedoelde iriserende glans. Deze glans in regenboogkleuren kwam op het glas als gevolg van verwering in de grond. Jammer genoeg ging na verloop van tijd het iriserende laagje afschilferen tot grote ontsteltenis van verzamelaars.
Glasfabrieken in verschillende Europese landen begonnen te experimenteren met glastechnieken om in de buurt te komen van het uiterlijk van oud en verweerd glas. Sommige fabrieken gelukte dat en in 1873 was er de Hongaarse glasfabriek Zahn en Zlatno die een techniek ontwikkelden die erg veel leek op het oude iriserend glas maar nog niet helemaal, wel …

Fer de Berlin

Fer de Berlin , is de naam van sieraden die in het begin van de 19de eeuw zijn gemaakt van ijzer. De naam is ontstaan naar aanleiding van het verzet van de Pruisen tegen de Napolionistische overheersing. Er moest geld komen voor de oorlog en de Pruisische dames werd gevraagd om hun gouden en zilveren sieraden in te leveren, zodat er wapens voor konden worden gekocht. In ruil voor het inleveren van de sieraden kregen de dames een cadeau in de vorm van een ijzeren sieraad, met de inscriptie: "Eingetauscht zum Wohl des Vaterlands".

Duitsland had al enkele grote ijzergieterijen o.a. in Berlijn en Gleiwitz in Oost-Pruisen, nu Polen. Deze gieterijen begonnen naast hun opdrachten voor bruggen, balustrades, balkons e.d. zich bezighouden met het kleinere werk, namelijk de ijzeren sieraden. In 1804 kwam er in Berlijn een gieterij die gespecialiseerd was in klokken, kandelaars, tabaksdozen een andere snuisterijen en ging zich in 1807 toeleggen op het maken van de ijzeren sieraden, zoal…

De schat van het Kremlin

Deze schat is voor het eerst beschreven tussen 1476 en 1478. 
In de kronieken van die tijd werd gesproken over 300 karren parels, goud, zilver en edelstenen die van Novgorod naar Moskou werden vervoerd voor de vervaardiging van persoonlijke sieraden van de vorsten, zaken die met het hof te maken hadden, en met de eigendommen van de staat. 
Dit alles werd bewaard in een gebouw dat Het Stenen Huis werd genoemd. Wij kennen het onder de naam Kremlin. 

Het Kremlin ligt aan het Rode Plein in Moskou, het gebied is 28 ha groot en volledig ommuurd. Binnen deze ommuring vind je o.a. musea, kathedralen, torens, paleizen, regeringsgebouwen en het arsenaal. Vanuit het Kremlin werd het Russische Rijk eeuwenlang bestuurd tot tsaar Peter I de hoofdstad van het land naar Sint Petersburg verplaatste. In 1917 ten tijde van de communistische revolutie werd het Kremlin het symbool van de macht van de Sovjet-Unie.

De naam Kremlin is het Russische woord voor stadskern. Als wij het hebben over het Kremlin dan b…