zaterdag 23 maart 2013

Favrileglas

Er zijn zeker al 5000 jaar verlopen sinds de uitvinding van het glas. Er zijn door de eeuwen heen steeds nieuwe mogelijkheden en verfijningen ontdekt voor het maken van glazen voorwerpen en er is voortgeborduurd op oude glastechnieken. Er kwam regelmatig een nieuwe ontwikkeling op gang door het vinden en de bestudering van het oude glas.

Bij verschillende opgravingen vond men oud Romeins glas met een mooie maar niet bedoelde iriserende glans. Deze glans in regenboogkleuren kwam op het glas als gevolg van verwering in de grond. Jammer genoeg ging na verloop van tijd het iriserende laagje afschilferen tot grote ontsteltenis van verzamelaars.

Glasfabrieken in verschillende Europese landen begonnen te experimenteren met glastechnieken om in de buurt te komen van het uiterlijk van oud en verweerd glas. Sommige fabrieken gelukte dat en in 1873 was er de Hongaarse glasfabriek Zahn en Zlatno die een techniek ontwikkelden die erg veel leek op het oude iriserend glas maar nog niet helemaal, wel waren ze met hun uitvinding aanwezig op de wereldtentoonstelling in Wenen

Een echte doorbraak veroorzaakte L.C.Tiffany een Amerikaans glaskunstenaar, schilder en ontwerper. Tiffany was gefascineerd door de bijzondere manier van verwering van het oude glas. Hij was een verzamelaar van antieke glazen voorwerpen en wilde de regenboogkleurige glans nabootsen. Na veel experimenten lukte het hem om dit zogenaamde iriseringsproces te evenaren. Het was hem gelukt een procedé te ontwikkelen die je zeker baanbrekend kunt noemen.

Hij had "de" methode gevonden. Tijdens de productie wordt het glas bewerkt met damp van verschillende zuren met het gevolg dat er allerlei kleuren tevoorschijn komen. Het verschil met het oude glas is dat daar de iriserende laag aan de buitenkant te zien is, en bij het Tiffanyglas is de kleur ingebakken. Door het in elkaar vloeien van de kleuren lijkt het alsof er een satijnlaagje over het voorwerp ligt.
Bij sommige objecten zijn wel 20 kleuren gebruikt met een fantastisch resultaat.
Tiffany patenteerde zijn uitvinding in 1894 en 2 jaar later kwam de productie van dit speciaal glas op gang. Hij noemde zijn vinding Favrile glas, een verbastering van het oud Engelse woord fabrile (ambachtelijk).

In alle stukken die voor 1900 zijn gefabriceerd door Tiffany staan de letters LCT Favrile in het glas geëtst, stukken die na 1900 door hem zijn vervaardigd staat LC Tiffany-Favrile. Dit is goed om te weten, zo kun je gemakkelijk een ontwerp dateren als je op zoekt bent naar een object gemaakt van favrileglas.
Favrileglas is maar tot 1930 in productie geweest, het schijnt dat de productie tot stilstand kwam met de dood van Tiffany, toen werd de formule voor het favrileglas vernietigd.

grote klok
Guardian Building Detroit
Tiffany gebruikte zijn uitvinding niet alleen in zijn beroemde objecten en glas-in-lood-ontwerpen maar ook voor zijn andere zaken zoals bv de grote klok in de Guardian Building in Detroit.


Het procedé van favrileglas is ook door andere glaskunstenaars gebruikt o.a. door Emile Gallé en met veel succes.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...